silahla tehdit

  1. Yargı Kararları

    CGK Sanık Aleyhine Bozulan Ceza Mahkemesi Kararında Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Zorunlu Olup Müdafiin

    Sanık Aleyhine Bozulan Ceza Mahkemesi Kararında Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Zorunlu Olup Müdafiin Dinlenmesi İle Yetinilemez (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2017/8-1141 KARAR 2018/244) Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan açılan kamu davalarında yapılan yargılama...
  2. Yargı Kararları

    2.CD Sanığın Malın Teslimini Engellemek Maksadıyla Silahla Tehdit Ettiğine İlişkin Bir Delil Mevcut Olmadığından

    Sanığın Malın Teslimini Engellemek Maksadıyla Silahla Tehdit Ettiğine İlişkin Bir Delil Mevcut Olmadığından Eylemlerin Ayrı Ayrı Hırsızlık ve Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu (Yargıtay 2. Ceza Dairesi Esas 2014/35499 Karar 2017/5520) Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosya içeriği, mağdur...