simsarlık sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    13.HD Simsar Ancak Kendi Faaliyeti Sonucunda Sözleşme Kurulması Halinde Ücrete Hak Kazanacak Olup

    Simsar Ancak Kendi Faaliyeti Sonucunda Sözleşme Kurulması Halinde Ücrete Hak Kazanacak Olup, Taraflar Arasındaki Taşınmaz Satımına Dair Resmi Satış İşlemi Gerçekleşmediğinden Ücrete Hak Kazanmayacağı (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/41479 KARAR 2018/5980) Taraflar arasındaki alacak...