site yönetimi

  1. Yargı Kararları

    18.HD Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin

    Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olması Şartının Bulunmadığı (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/11930 KARAR 2010/16248) Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı...
  2. Yargı Kararları

    20.HD Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin

    Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin, Davalının İtirazı Sonucunda Durduğunu Belirterek İtirazın İptali ile Takibin Devamına Karar Verilmesini Talep ve Dava Etmesi Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat...