somut emareler

  1. Yargı Kararları

    4.HD Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat / Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Somut Emarelere Dayanması

    Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat / Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Somut Emarelere Dayanması Somut olaya gelince, davalının çocuğuna bakması için davacıyı işe almasından kısa bir süre sonra evinde hırsızlık olayı yaşanması, davalının işe başladığı andan itibaren sürekli şekilde altınları...