sözleşmeli öğretmen

  1. Yargı Kararları

    Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Yaptığı Tayin Talebinin Puan Yetersizliği

    Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Nedeniyle Yaptığı Tayin Talebinin, Puan Yetersizliği Nedeniyle Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İdare Mahkemesinin kararıyla; olayda dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin kararıyla; olayda, davacı...