sözleşmenin iptali davası

  1. Yargı Kararları

    19.HD Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususun

    Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususunda, Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3744 KARAR 2019/3262) ÖZET: 1-Taraflar tacir olup, davacı davalı ... San.A.Ş tarafından...