staj ücreti

  1. Yargı Kararları

    4.HD Mahkemece Karar Tarihinde Yürürlükte Olan AAÜT Uyarınca Davalı Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücreti Reddedilen

    Mahkemece Karar Tarihinde Yürürlükte Olan AAÜT Uyarınca Davalı Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücreti Reddedilen Miktarı Geçemeyeceğinden Davacı Aleyhine Olacak Şekilde Fazla Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2805 KARAR 2018/5450) Davacı Ş. vekili...