şube güvenlik görevlisi

  1. Yargı Kararları

    22.HD Şube Güvenlik Görevlisinin Kendisine Yapılan Ödemeyi Zimmetine Geçirmesi Neticesinde Oluşan Zararın Bankaca

    Şube Güvenlik Görevlisinin Kendisine Yapılan Ödemeyi Zimmetine Geçirmesi Neticesinde Oluşan Zararın Bankaca Ödenmesi Sonrasında, Bankanın Uğradığı Zarar Miktarının Davalılardan Tahsili İstemi Bankanın gişe yetkilileri olan davalılar ..., ... ... ..., ... ve şube müdürü ...'nin şube müşterisi...