suç eşyasının satın alınması

 1. Yargı Kararları

  15.CD Suç Eşyası Olan Elektrikli Bisikletleri Bilerek Satın Almak

  Suç Eşyası Olan Elektrikli Bisikletleri Bilerek Satın Almak Sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan 6 kez ayrı ayrı TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri gereğince, sanık … hakkında dolandırıcılık suçundan TCK’nın 157/1, 62, 52 ve 50/1-a. maddeleri, suç eşyasının satın alınması veya kabul...
 2. Yargı Kararları

  15.CD Dolandırıcılık / Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi / Plaka Değişikliğinin Suç Eşyası Olduğunun

  Dolandırıcılık / Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi / Plaka Değişikliğinin Suç Eşyası Olduğunun Bilindiği Anlamına Gelemeyeceği / Dolandırıcılık Suçu Bakımından Uzlaştırma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği Sanığın suça konu aracı alırken suç eşyası olduğunu bilerek aldığına dair...
 3. Yargı Kararları

  2.CD Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığının İhlali / Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi / Atfı Cürüm

  Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığının İhlali / Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi / Atfı Cürüm Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Sanık ...'ın temyiz talebiyle ilgili olarak yapılan incelemede; Sanığın 17/09/2013 tarihli isteminin eski hale getirme ve temyiz mahiyetinde olduğu...