suçun şekli sorumlusu

  1. Yargı Kararları

    11.CD Ceza Sorumluluğu Suçta ve Cezada Şahsilik İlkesi Gereğince Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar

    Ceza Sorumluluğu Suçta ve Cezada Şahsilik İlkesi Gereğince Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar Dikkate Alınarak Suçun Şekli Sorumlusuna Değil Ayrıntısını Bilen ve Oluşumunda Rolü Olan Temsilciye Aittir (YARGITAY 11. Ceza Dairesi ESAS 2018/3828 KARAR 2018/7955) Sanıklar...