şüpheden sanık yararlanır

  1. Yargı Kararları

    13.CD Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığını İhlal / Şüpheden Sanık Yararlanır / Atfı Cürüm

    Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığını İhlal / Şüpheden Sanık Yararlanır / Atfı Cürüm Dava; hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarına ilişkindir. Suça sürüklenen çocukların atılı suçlamaları kabul etmediği, dosyada suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğine dair, diğer sanıklar...