sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi

  1. Yargı Kararları

    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve...
Üst