taahhüdü ihlal

  1. Yargı Kararları

    19.CD Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden

    Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden Vazgeçilmesi Nedeniyle 14 Gün Yatarak Çıktığı, Borçlunun Tekrardan Taksiti İhlal Ettiğinden Şikayette Bulunulduğu Bu Sefer Yine 3 Ay Verilmesi ve Geri Kalan 76 Gün Hesaplanmayarak Fazla...
  2. Yargı Kararları

    19.CD Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Tebligat Gideri Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal

    Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında, Tebligat Gideri, Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal Olarak Gösterilmesi / Takip Öncesi ve Sonrası Faiz İle Taahhütten Son Taksit Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının Tek Tek Ayrı Gösterilmemişse Taahhüdün Geçersizliği...