tahliye istemi

 1. Yargı Kararları

  3.HD Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi

  Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi ve Bu Nedenle Uğradığı Maddi ve Manevi Zararın Tazmini / Kiracının Kiralanana Yaptığı Faydalı ve Zorunlu Masrafların Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İsteme Hakkı (YARGITAY 3. HUKUK...
 2. Yargı Kararları

  8.HD Kira Alacağının Tahsili / Kesinleşen Takip Nedeniyle Tahliye / Otuz Günlük Yasal Ödeme Süresi

  Kira Alacağının Tahsili / Kesinleşen Takip Nedeniyle Tahliye / Otuz Günlük Yasal Ödeme Süresi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2018/15499 KARAR 2019/512) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı...
 3. Yargı Kararları

  8.HD Kira Sözleşmesinde Birden Fazla Kiracı Olması Halinde, Tahliye İstemi Bölünemeyeceğinden ve Kiracılar Arasında

  Kira Sözleşmesinde Birden Fazla Kiracı Olması Halinde, Tahliye İstemi Bölünemeyeceğinden ve Kiracılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğundan Takip ve Tahliye İsteminin Her İki Kiracıya Birlikte Yöneltilmesi Gerektiği (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/4411 KARAR 2018/106) Taraflar...
 4. Yargı Kararları

  8.HD Kiracının İcra Takibini Haricen Öğrenmesi / Ödeme ve İtiraz Süresi / Usule Uygun Tebligat Olmadan Tahliye

  Kiracının İcra Takibini Haricen Öğrenmesi / Ödeme ve İtiraz Süresi / Usule Uygun Tebligat Olmadan Tahliye İstenemeyeceği Dava, kira alacağından kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Davalı borçlu kiracıya usulüne uygun yapılan bir tebligat olmadığından, yedi günlük...
 5. Yargı Kararları

  20.HD Eski Hale Getirme ve Tahliye İstemi / İki Adet Yönetim Planı Olması Karşısında Hangisinin Geçerli Olacağı

  Eski Hale Getirme ve Tahliye İstemi / İki Adet Yönetim Planı Olması Karşısında Hangisinin Geçerli Olacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin...