tahsil cirosu

  1. Yargı Kararları

    HGK Menfi Tespit Davası / Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı / Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi

    Menfi Tespit Davası / Çekte Rehin Cirosu Yapılamayacağı / Çekin Sadece Tahsil veya Temlik Cirosuyla Verilmesi Mümkün Olup Yasada Çeklere Uygulanacak Poliçe Hükümlerinin Sayıldığı Maddede Rehin Cirosuna Bir Atıf Yapılmadığı / Çekte Rehin Cirosu Yapabilme Yolunun Kapatılmasının Sebebinin Çekin Bir...