taleple bağlılık ilkesi

  1. Yargı Kararları

    HGK Terekenin Borca Batık Olduğunun Hangi Delillerle İspatlanacağı / Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlke

    Terekenin Borca Batık Olduğunun Hangi Delillerle İspatlanacağı / Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkeleri (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/3-438 KARAR 2018/770) Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin davanın...
  2. Yargı Kararları

    8.HD Davacı Tarafın Vekalet Akdinin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklı Talep Ettiği Miktar Yönünden Ret Kararı

    Davacı Tarafın Vekalet Akdinin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklı Talep Ettiği Miktar Yönünden Ret Kararı Verilmesi Gerekir / Davacı Tarafın Banka Hesabındaki Para Yönünden Talepten Fazla Katılma Alacağına Hükmedilmesi Hatalıdır Dava, alacak istemine ilişkindir. Dosya kapsamındaki bilgi, belge...