tape

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya

    Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan 3. Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamaz ve Sadece Bu Kayıtlara Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemez (DANIŞTAY 5...