tapu iptal ve tescil

 1. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil

  Boşanma Davasında İbraz Edilen İmzalı Cevap Dilekçesi Mahkeme İçi İkrar Olup Başka Bir Davada Kesin Delil Teşkil Eder (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2007/14-289 KARAR 2007/291) Taraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 9. Hukuk...
 2. Yargı Kararları

  23.HD Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle

  Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle "31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar" İle İlgili Hükmün Mahkemelerce Eldeki Davalar İçin de Uygulanması Gerektiği Gibi Öncesinde Aksine Verilmiş Bir Bozma Kararı Bulunsa Bile...
 3. Yargı Kararları

  1.HD Temlikin Şeklen Geçersiz Olduğu ve Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescili / Dar ve Zor Durumda Kal

  Temlikin Şeklen Geçersiz Olduğu ve Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescili / Dar ve Zor Durumda Kalmaları Nedeniyle Sözleşme Yapmaya, Mallarını Çok Düşük Bedel İle Devretmeye Sürüklenmiş Kişileri Korumak Zayıfı Güçlüye Ezdirmemek İçin Hukukumuzda da Düzenlemeler Yapılmıştır Taraflar...
 4. Yargı Kararları

  HGK Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil / Kesin Hüküm / Dava Şartı

  Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil / Kesin Hüküm / Dava Şartı Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil, terditli olarak tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Muğla Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) davanın reddine dair verilen...
 5. Yargı Kararları

  14.HD Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İşlemi / Ön Alım Hakkına Dair Payın, Davalı Tarafından Yargılama

  Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İşlemi / Ön Alım Hakkına Dair Payın, Davalı Tarafından Yargılama Sırasında Payı Satın Aldığı Önceki Paydaşa Satış Yoluyla Temlik Etmesi, Davacının İlk Satışla Doğmuş Olan Ön Alım Hakkını Ortadan Kaldırmaz Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine...