tapu kayıtları

  1. Yargı Kararları

    8.HD Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiası / Gösterilen Delillerin Hacizli Ürünün Tüm Kardeşler Arasında Ortak Olan

    Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiası / Gösterilen Delillerin Hacizli Ürünün Tüm Kardeşler Arasında Ortak Olan Taşınmazdan Toplandığını İspata Yeterli Olup Olmadığı (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/10853 KARAR 2018/14130) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama...