tasarrufun iptali davası

 1. Yargı Kararları

  23.HD Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen

  Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen Tasarruftan Öncelikle Alacağını Alma Hakkı Verir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ESAS 2017/1551 KARAR 2019/800) Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan...
 2. Yargı Kararları

  HGK Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin

  Tasarrufun İptali İstemi / Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olduğu / Belgenin Geçerliliğinin Re'sen Ele Alınamayacağı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1791 KARAR 2019/498) Haciz tutanağı, İİK’nın 105. maddesinde gösterilen “geçici aciz belgesi” niteliğinde olduğundan...
 3. Yargı Kararları

  12.HD Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen

  Meskeniyet İddiası / Tasarrufun İptali Davası Sonucu Oğluna Sattığı Taşınmaz Tekrar Adına Tescil Edilen ve Haczedilen Borçlu Satışla Mesken İhtiyacından Vazgeçmiş Sayılır ve Meskeniyet İddiasında Bulunamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2005/1234 KARAR 2005/3437) Borçlunun taşınmazını oğluna...