taşınmaz satışı

 1. Yargı Kararları

  23.HD Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen

  Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen Tasarruftan Öncelikle Alacağını Alma Hakkı Verir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ESAS 2017/1551 KARAR 2019/800) Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan...
 2. Yargı Kararları

  13.HD Simsar Ancak Kendi Faaliyeti Sonucunda Sözleşme Kurulması Halinde Ücrete Hak Kazanacak Olup

  Simsar Ancak Kendi Faaliyeti Sonucunda Sözleşme Kurulması Halinde Ücrete Hak Kazanacak Olup, Taraflar Arasındaki Taşınmaz Satımına Dair Resmi Satış İşlemi Gerçekleşmediğinden Ücrete Hak Kazanmayacağı (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/41479 KARAR 2018/5980) Taraflar arasındaki alacak...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Taşınmazın Satışına Dair Geçerli Sözleşme Olmayıp Adi Yazılı Sözleşmeye Dayalı Alınan Kapora Parasın

  Taşınmazın Satışına Dair Geçerli Sözleşme Olmayıp Adi Yazılı Sözleşmeye Dayalı Alınan Kapora Parasının İadesi Gerekir YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/2288 KARAR NO: 2017/12263 KARAR TARİHİ: 20.9.2017 Dava, adi yazılı gayrimenkul satış sözleşmesi gereğince ödenen kaporanın sebepsiz...