tavzih

 1. Yargı Kararları

  4.HD Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

  Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11278 KARAR 2019/102) Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu...
 2. Yargı Kararları

  3.CD Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez

  Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2017/21083 KARAR 2018/319) Kasten yaralama suçundan sanık E. F.'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son ve 29/1. maddeleri gereğince 3 yıl 3 ay...
 3. Yargı Kararları

  19.HD Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı

  Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı bankanın talep tarihinde üzerinde haciz bulunmayan hesaptaki parayı iade etmemekte kusurlu olduğu gerekçesiyle...
 4. Yargı Kararları

  HGK Mahkemece Vekalet Ücretine Hükmedilirken "Davalı Lehine" Yazılması Gerekirken Yanlışlıkla "Davacı Lehine"

  Mahkemece Vekalet Ücretine Hükmedilirken "Davalı Lehine" Yazılması Gerekirken Yanlışlıkla "Davacı Lehine" Yazılmış Olması Halinde Bu Maddi Hata Tavzih ile Düzeltilebilir Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (A... Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın...
 5. Yargı Kararları

  21.HD Davanın Kabulüne Karar Verilip Lakin Sehven Davacı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hükmedilmesi

  Davanın Kabulüne Karar Verilip Lakin Sehven Davacı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hükmedilmesi, Tavzih Yoluyla Düzeltilebilir Davacı, davalı işverene ait işyerinde 16.07.1990-31.08.1990 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme...