tavzih

 1. Yargı Kararları

  19.HD Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı

  Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı bankanın talep tarihinde üzerinde haciz bulunmayan hesaptaki parayı iade etmemekte kusurlu olduğu gerekçesiyle...
 2. Yargı Kararları

  HGK Mahkemece Vekalet Ücretine Hükmedilirken "Davalı Lehine" Yazılması Gerekirken Yanlışlıkla "Davacı Lehine"

  Mahkemece Vekalet Ücretine Hükmedilirken "Davalı Lehine" Yazılması Gerekirken Yanlışlıkla "Davacı Lehine" Yazılmış Olması Halinde Bu Maddi Hata Tavzih ile Düzeltilebilir Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (A... Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın...
 3. Yargı Kararları

  21.HD Davanın Kabulüne Karar Verilip Lakin Sehven Davacı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hükmedilmesi

  Davanın Kabulüne Karar Verilip Lakin Sehven Davacı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Hükmedilmesi, Tavzih Yoluyla Düzeltilebilir Davacı, davalı işverene ait işyerinde 16.07.1990-31.08.1990 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme...
Üst