tazminat talebi

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Guatr Ameliyatı Sonucu Davacının Ses Tellerinin Kesilmesi ve Felç Olmasında İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğundan Bahisle Tazminat Talebi

    Guatr Ameliyatı Sonucu Davacının Ses Tellerinin Kesilmesi ve Felç Olmasında İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğundan Bahisle Tazminat Talebi Davacının guatr ameliyatı sonucu davacının ses tellerinin kesilmesi ve felç olmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle toplam 70.000,00 TL...
  2. Yargı Kararları

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ GÜMRÜKÇÜLER VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 9580/03) İşbu karar, Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirlenen...