tebligat

 1. Yargı Kararları

  10.CD Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Uygun Davranmamakta Israr / Sanığın Bilinen Son Adresinin Tebliğe Elverişli

  Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Uygun Davranmamakta Israr / Sanığın Bilinen Son Adresinin Tebliğe Elverişli Olmadığının Anlaşılması Durumunda Mahalle Muhtarına Tebliğ Yapılması (Yargıtay 10. Ceza Dairesi ESAS 2018/2013 KARAR 2018/2854) Adalet Bakanlığı'nın, 15/02/2018 tarihli yazısı ile...
 2. Yargı Kararları

  12.HD Tebligatın Borçlunun Adresi Olması ve Eşine Tebliğ Edilmesi Halinde, Ayrı Yaşadıkları İddiasının Ayrı Yaşadık

  Tebligatın Borçlunun Adresi Olması ve Eşine Tebliğ Edilmesi Halinde, Ayrı Yaşadıkları İddiasının Ayrı Yaşadıklarına veya Evden Uzaklaştırıldığına Dair Mahkeme Kararı veya Resmi Belge Olmaması Nedeniyle Yerinde Olmadığı ve Tebligatın Usulüne Uygun Olduğu Dava, genel haciz yolu ile başlatılan...
 3. Yargı Kararları

  2.HD Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür

  Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/15366 KARAR NO: 2016/7135 KARAR TARİHİ: 7.4.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası...
 4. Yargı Kararları

  12.HD Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür

  Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/11780 KARAR NO: 2017/2991 KARAR TARİHİ: 1.3.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi...