tedbir nafakası

 1. Yargı Kararları

  2.HD Mahkemece Davacı Tarafça Usulüne Uygun Şekilde Süresince İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Şiddet Dışındaki

  Mahkemece Davacı Tarafça Usulüne Uygun Şekilde Süresince İleri Sürülmeyen ve Dayanılmayan Şiddet Dışındaki Vakıaların, Eşine Şiddet Uygulayan Kadına Kusur Olarak Yüklenilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır (YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/21007 KARAR 2018/8021) Taraflar arasındaki davanın...
 2. Yargı Kararları

  2.HD Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez

  Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez, Yine Davalı Tarafın İddia ve Savunmaları Dikkate Alınarak Davacıya Kusur Yüklenemez (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/4164 KARAR 2018/8828) Taraflar arasındaki davanın yapılan...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Çocuğa Ödenen Nafakanın Çocuğun Reşit Olması ile Son Bulması Gerekirken, Babanın Maaşından Kesilmeye Devam

  Çocuğa Ödenen Nafakanın Çocuğun Reşit Olması ile Son Bulması Gerekirken, Babanın Maaşından Kesilmeye Devam Edilmesi Halinde, Yapılan Kesintilerin İadesi İstenemeyeceği Taraflar arasındaki tedbir nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...
 4. Yargı Kararları

  2.HD Tedbir Nafakasının Kaldırılması Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabidir / Nisbi Harç Tamamlat

  Tedbir Nafakasının Kaldırılması Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Nisbi Harca Tabidir / Nisbi Harç Tamamlattırılmadan Mütakip İşlemler Yapılamaz Davacı erkeğin tedbir nafakalarının kaldırılması talebi boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nispi harca tabidir. Bu talep nedeniyle davanın açılması...
 5. Yargı Kararları

  HGK Bağımsız Olarak Açılan Tedbir Nafakası Davasından Feragat Halinde, Boşanma Davasında Davalı Kadın için Hükmedi

  Bağımsız Olarak Açılan Tedbir Nafakası Davasından Feragat Halinde, Boşanma Davasında Davalı Kadın İçin Hükmedilecek Tedbir Nafakasına, Feragat Tarihinden İtibaren Mi, Boşanma Davası Tarihinden İtibaren Mi Hükmedilmesi Gerektiği Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama...
 6. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığı

  Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığında Evi Terk Edip Bakıcının İşten Ayrılmasını Sağlayarak Eşini Zor Durumda Bırakmaya Çalıştığı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...