tehdit suçu

  1. Yargı Kararları

    CGK İşlenen Suçların Arasında Kısa Zaman Aralıklarının Olması Suç İşleme Kararında Birlik Olduğuna; Uzun Zaman

    İşlenen Suçların Arasında Kısa Zaman Aralıklarının Olması Suç İşleme Kararında Birlik Olduğuna; Uzun Zaman Aralıklarının Olması İse Suç İşleme Kararında Birlik Olmadığına Teşkil Edebilir (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2019/306 KARAR 2019/519) Suç işleme kararının yenilenip yenilenmediği...
  2. Yargı Kararları

    18.CD Tehdit Suçu / Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurları / Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerin

    Tehdit Suçu / Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurları / Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerin Hakaret Suçu Sayılamayacağı / Haksız Tahrik Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...