tehdit

 1. Yargı Kararları

  12.CD Kişiye Gelen Adli Tebligatın İş Yerinde Başkaları Tarafından Açılarak Okunduktan Sonra Kişiye Verilmesi, Özel

  Kişiye Gelen Adli Tebligatın İş Yerinde Başkaları Tarafından Açılarak Okunduktan Sonra Kişiye Verilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Yasal Unsurlarını Oluşturmaktadır (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/9708 KARAR 2016/10986) Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların...
 2. Yargı Kararları

  4.CD Suça Konu Eylemleri Gerçekleştiren Kişinin Sanık Olup Olmadığına İlişkin Olarak Katılana Teşhis Yaptırılmadan

  Suça Konu Eylemleri Gerçekleştiren Kişinin Sanık Olup Olmadığına İlişkin Olarak Katılana Teşhis Yaptırılmadan Eksik İnceleme Sonucu Karar Kurulması İsabetli Değildir (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/20443 KARAR 2018/1634) Hakaret ve tehdit suçlarından sanık …’ın mahkumiyetine, 5271 sayılı...
 3. Yargı Kararları

  4.CD İddianamede Yalnızca Katılana Karşı Tehdit Eylemi Tanımlanmış ve Birden Fazla Kişiye Karşı Gerçekleştiğine Dai

  İddianamede Yalnızca Katılana Karşı Tehdit Eylemi Tanımlanmış ve Birden Fazla Kişiye Karşı Gerçekleştiğine Dair Anlatım Bulunmadığından Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille Gerçekleştirdiği Kabul Edilerek Cezasında Artırım Yapılması İsabetli Değildir (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS...
 4. Yargı Kararları

  4.CD Verildiği Tarihten İtibaren 15 Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır / Tehdit

  Verildiği Tarihten İtibaren 15 Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır / Tehdit / Hakaret (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/22735 KARAR 2018/467) Tehdit ve hakaret suçlarından şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca...
 5. Yargı Kararları

  4.CD Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianameni

  Suçların Uzlaştırmaya Tabi Olmasına Karşın, Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilmeksizin Düzenlenen İddianamenin İade Edilmesi Yasaya Uygundur (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/4581 KARAR 2018/16454) Kasten yaralama suçundan şikayetçi şüpheli ... ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret...
 6. Yargı Kararları

  8.CD Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı

  Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı Sunucularda Tutulduğundan Şüphelilerin Kimliklerinin Tespiti Mümkün Olmadığı Gerekçesine Dayanarak Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan Veya Araştırma Yapılmasına Rağmen Şüpheliye...
 7. Yargı Kararları

  2.HD Kadının İşinden Olmasına Sebep Olma Vakıasının Dava Tarihinden Sonra Gerçekleştiğinden

  Kadının İşinden Olmasına Sebep Olma Vakıasının Dava Tarihinden Sonra Gerçekleştiğinden, Tehdit Eylemine İse Kadın Tarafından Süresinden Sonra Verilen Cevaba Cevap Dilekçesiyle Dayanıldığından Kusur Olarak Yüklenemeyecektir (Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ Esas 2016/16854 Karar 2018/5574) Taraflar...
 8. Yargı Kararları

  CGK Eğitim ve Öğretimin Yapıldığı Sınıfın Öğrenciler, Öğretmenler ve İlgililer Haricindeki Kişilerce Açık Rıza İle

  Eğitim ve Öğretimin Yapıldığı Sınıfın Öğrenciler, Öğretmenler ve İlgililer Haricindeki Kişilerce Açık Rıza İle Girilmesi Gereken ve Mutat Olmayan Yerlerden Olması Nedeniyle Atılı İş Yeri Dokunulmazlığının İhlâli Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2015/1188 KARAR...
 9. Yargı Kararları

  2.CD Sanığın Malın Teslimini Engellemek Maksadıyla Silahla Tehdit Ettiğine İlişkin Bir Delil Mevcut Olmadığından

  Sanığın Malın Teslimini Engellemek Maksadıyla Silahla Tehdit Ettiğine İlişkin Bir Delil Mevcut Olmadığından Eylemlerin Ayrı Ayrı Hırsızlık ve Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu (Yargıtay 2. Ceza Dairesi Esas 2014/35499 Karar 2017/5520) Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosya içeriği, mağdur...
 10. Yargı Kararları

  4.CD Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında

  Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...
 11. Yargı Kararları

  18.CD Tehdit / "Bunun Hesabını Senden Sorarım" Sözünün Sair Tehdit Suçunu Oluşturduğu / Haksız Tahrik Hükümlerinin

  Tehdit / "Bunun Hesabını Senden Sorarım" Sözünün Sair Tehdit Suçunu Oluşturduğu / Haksız Tahrik Hükümlerinin Tartışılması Gerektiği Sanığın söylediği kabul edilen “bunun hesabını senden sorarım” sözünün TCK’nın 106/1. maddesinin ikinci cümlesinde tarifi yapılan “sair tehdit” suçunu oluşturduğu...
 12. Yargı Kararları

  6.CD Sanığın Eylemlerinin Tehdit Suçlarını Oluşturduğu Gözetilmeden, Mahkumiyeti Yerine Delillerin Takdirinde Yanıl

  Sanığın Eylemlerinin Tehdit Suçlarını Oluşturduğu Gözetilmeden, Mahkumiyeti Yerine Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Yazılı Şekilde Beraatına Karar Verilmesi Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları...
 13. Yargı Kararları

  CGK Silahlı Tehdit Fiilinin Birden Fazla Kişiye Karşı Zincirleme İşlenmesi, Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs Oluştur

  Silahlı Tehdit Fiilinin Birden Fazla Kişiye Karşı Zincirleme İşlenmesi, Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs Oluşturmayacağı Sanık … hakkında silahla tehdit suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince 04.11.2011 gün ve 792-525 sayı ile, sanığın...
 14. Yargı Kararları

  4.CD Telefon Üzerinden Tehdit Suçu / Telefon Hattının Arkadaşı Tarafından Kullanıldığı İddiası

  Telefon Üzerinden Tehdit Suçu / Telefon Hattının Arkadaşı Tarafından Kullanıldığı İddiası Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Hakaret suçuna ilişkin, kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine...
 15. Yargı Kararları

  4.CD Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile (Cep Telefonundan Çekilen Mesaj) Hakaret ve Tehdit Suçlarında

  Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile (Cep Telefonundan Çekilen Mesaj) Hakaret ve Tehdit Suçlarında, Sadece Müşteki ve Şüphelinin İfadelerinin Alınarak Etkili Soruşturma Yapılmadan Takipsizlik Kararı Verilemesi / Bu Karara Karşı Yapılan İtirazın Reddi Üzerine, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri...
 16. Yargı Kararları

  6.CD Nitelikli Yağma / Zincirleme Şeklinde Alenen Hakaret / Basit Tehdit Suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin Kararın

  Nitelikli Yağma / Zincirleme Şeklinde Alenen Hakaret / Basit Tehdit Suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma İstemi Şüphelinin müştekiye yönelik hakaret eylemini aynı suç işleme kararı kapsamında işlediği ve zincirleme suç hükümlerinin...