tehir-i icra

  1. Yargı Kararları

    4.HD Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda

    Haksız İcra Takibi / İcranın İadesi Kararından Sonra Alınan Paranın İcra Dosyasına İade Edilmesi Konusunda İcra Dairesince Gönderilen Muhtıradaki Son Günden İtibaren Paranın İade Edilmesi Gerektiği Bu Tarihten Sonra İade Edilmesi Durumunda Geç Kalınan Dönem İçin Zararın Oluştuğundan Alacaklıdan...