telefon üzerinden tehdit suçu

  1. Yargı Kararları

    4.CD Telefon Üzerinden Tehdit Suçu / Telefon Hattının Arkadaşı Tarafından Kullanıldığı İddiası

    Telefon Üzerinden Tehdit Suçu / Telefon Hattının Arkadaşı Tarafından Kullanıldığı İddiası Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Hakaret suçuna ilişkin, kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine...