telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya

    Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen Ses Kayıtlarının Bu Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan 3. Kişiler Hakkında Yürütülecek Disiplin Soruşturmasında Delil Olarak Kullanılamaz ve Sadece Bu Kayıtlara Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemez (DANIŞTAY 5...
  2. Yargı Kararları

    5.İDD Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suç

    Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Sırasında Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesinde Yer Alan Suçlar Kapsamında Bulunmayan Bir Fiile İlişkin Ses Kayıtlarının, Tek Başına Delil Olarak Kullanılamayacağı ve Sadece Bu Delile Dayanılarak Disiplin Cezası Verilemeyeceği İstemin Özeti...