temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Fiilin Ağırlığına Göre Herhangi Bir Kademelendirme Yapılmadan Siyasi Partileri Öven veya Yeren Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin Doğrudan İşine

    Fiilin Ağırlığına Göre Herhangi Bir Kademelendirme Yapılmadan Siyasi Partileri Öven veya Yeren Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinin Doğrudan İşine Son verilmesinin Ölçüsüz Bir Yaptırım Olduğu Esas Sayısı: 2016/7 Karar Sayısı: 2017/171 Karar Tarihi: 13.12.2017 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN...