temerrüt faizi

  1. Yargı Kararları

    19.HD Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenlem

    Kredi Kartından Kaynaklı Banka Alacağının İcra Takibi İle Tahsilinde 5464 s. Kanunun 26. Maddesindeki Düzenleme Gereğince Temerrüt Faizi Hesaplanması Gerekir (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/2259 KARAR 2018/3988) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda...