teminat senedi

 1. Yargı Kararları

  HGK Teminat Senedi Olarak Verilen Bononun Ön ve Arka Yüzünde Sadece "Teminat Senedidir" İbaresinin Yazılı Olması

  Teminat Senedi Olarak Verilen Bononun Ön ve Arka Yüzünde Sadece "Teminat Senedidir" İbaresinin Yazılı Olması, Ancak Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemişse Kambiyo Vasfını ve Kambiyo Takibini Etkilemez Taraflar arasındaki “borca itiraz” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara Batı İcra...
 2. Yargı Kararları

  HGK Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin Borçlunun Boşandı

  Menfi Tespit Davası / Borçlunun İmzalayıp Boş Olarak İkinci Kişiye Verdiği Teminat Senedinin, Borçlunun Boşandığı Eşinin Eline Geçmesi ile Borçlu Hakkında İcra Takibi Yapması Neticesine "Aldatma" (Hile) Kapsamında Kabul Edilip Edilmeyeceği ve Burada Varılacak Sonuca Göre İspat Vasıtası Olarak...
 3. Yargı Kararları

  19.HD Menfi Tespit Davalarının "Kısmi Dava" Olarak Açılamayacağı

  Menfi Tespit Davalarının "Kısmi Dava" Olarak Açılamayacağı Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği...