temlikin şeklen geçersizliği

  1. Yargı Kararları

    1.HD Temlikin Şeklen Geçersiz Olduğu ve Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescili / Dar ve Zor Durumda Kal

    Temlikin Şeklen Geçersiz Olduğu ve Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescili / Dar ve Zor Durumda Kalmaları Nedeniyle Sözleşme Yapmaya, Mallarını Çok Düşük Bedel İle Devretmeye Sürüklenmiş Kişileri Korumak Zayıfı Güçlüye Ezdirmemek İçin Hukukumuzda da Düzenlemeler Yapılmıştır Taraflar...