temyiz sebebi

  1. Yargı Kararları

    10.HD İtirazın İptali Kararının Davacı Vekili Tarafından Hiçbir Temyiz Sebebi Gösterilmeksizin Temyiz Edildiğinden

    İtirazın İptali Kararının Davacı Vekili Tarafından Hiçbir Temyiz Sebebi Gösterilmeksizin Temyiz Edildiğinden Temyiz Talebinin Reddi İle Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılması (YARGITAY 10. Hukuk Dairesi ESAS 2015/15316 KARAR 2017/4004) Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece...