temyiz

  1. Yargı Kararları

    B.BŞV Başvurucunun Süresi İçerisinde Havale Yoluyla Gönderdiği Temyiz Posta Masrafının Mahkeme Görevlilerince PTT

    Başvurucunun Süresi İçerisinde Havale Yoluyla Gönderdiği Temyiz Posta Masrafının Mahkeme Görevlilerince PTT Şubesinden Teslim Alınmadığı / Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Sebebiyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvurucunun süresi içerisinde havale yoluyla...
  2. Yargı Kararları

    15.HD Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu

    Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik sebebiyle mahalline iade edilen dosya ikmâl...