tereke temsilcisi

  1. Yargı Kararları

    1.HD Terekeye Temsilci Atanmasından Sonra Tereke Ortağının ya da Ortaklarının Davayı Takip Yetkisi Ortadan Kalkar

    Terekeye Temsilci Atanmasından Sonra Tereke Ortağının ya da Ortaklarının Davayı Takip Yetkisi Ortadan Kalkar (YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/1308 KARAR 2019/4335) Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince verilen 06.02.2018 gün ve 5-14 sayılı...