terör saldırısı

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Terör Saldırısında Murisin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

    Terör Saldırısında Murisin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi DANIŞTAY 15. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS NO: 2017/1296 KARAR NO: 2017/5450 KARAR TARİHİ: 11/10/2017 Meydana gelen terör saldırısında davacılar murisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle davacıların uğradıkları ileri sürülen...