tıbbi kurallar

  1. Yargı Kararları

    15.HD Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde

    Tıbbi Kurallara Aykırı Diş Tedavisinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi / Gerekli Olmadığı Halde Kesilen Dişlerin Sayısı, Uğranılan Cismani Zarar ve Acı ile Tedavi Süreci Göz Önüne Alındığında 20.000 TL Manevi Tazminatın Az Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf...
Üst