ticaret mahkemesi

  1. Yargı Kararları

    23.HD İtirazın kaldırılması ve İflas Davası, İflas Talebini İçerdiğinden Kanunun Amir Hükmü Uyarınca Ticaret

    İtirazın kaldırılması ve İflas Davası, İflas Talebini İçerdiğinden Kanunun Amir Hükmü Uyarınca Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerekir ve İflas Talebini İçeren Davalarda Uyuşmazlığın Kaynağının Önemi Yoktur (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas 2015/8391 Karar 2018/4245) Taraflar arasındaki itirazın...