ticari dava

  1. Yargı Kararları

    11.HD Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez

    Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez Bedellerinin Ödenmesi Gerektiği / Yolcu Taşıma Sözleşme İlişkisi / Avans Temerrüt Faizi (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/4109 KARAR 2019/1032) 1) Dava, yolcu taşıma sözleşme...
  2. Yargı Kararları

    11.HD Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari

    Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari Dava Olması Sebebiyle Davaya Bakma Görevinin Ticaret Mahkemesi Olduğu Taraflar arasında görülen davada ... ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/06/2015 tarih ve...