ticari kredi

  1. Yargı Kararları

    11.HD İstirdat Davası / Ticari Kredinin Erken Kapatılması Nedeniyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücreti / Diğer Banka

    İstirdat Davası / Ticari Kredinin Erken Kapatılması Nedeniyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücreti / Diğer Bankalardan Uyguladıkları Faiz Oranları Sorulmak Suretiyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücretinin Fahiş Olup Olmadığının Tespiti Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken...