tüik

  1. Yargı Kararları

    HB TÜİK Uzmanı Olarak Görev Yapan İlgiliye (Adli Yargıda Davalı, İdari Yargıda Davacı) Yersiz Ödenen Denetim

    TÜİK Uzmanı Olarak Görev Yapan İlgiliye (Adli Yargıda Davalı, İdari Yargıda Davacı) Yersiz Ödenen Denetim Tazminatının Geri İstenmesi İşleminin Hukuka Uygunluğu Hakkındaki Hüküm Uyuşmazlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda kadro karşılığı sözleşmeli TÜİK Uzmanı olarak görev yapan...