türk borçlar kanunu

  1. Yargı Kararları

    Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi 1306-3839

    Borcu sona erdiren sebeplerden alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Türk Borçlar Kanunu m. 135’ te düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre “Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak, üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları...