uluslararasi adalet divani

  1. Yargı Kararları

    1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları

    1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 279 düzenlemesi, Sözleşmenin yorumu ve uygulanması taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, uluslararası hukukun en temel...
  2. Yargı Kararları

    Uluslararası Organizasyonların Uluslararası Tüzel Kişiliği

    Uluslararası Organizasyonların Uluslararası Tüzel Kişiliği Tarih boyunca uluslararası hukukun gelişimi uluslararası yaşamın gerekliliklerinden etkilenmiştir ve Devletlerin toplu faaliyetlerindeki ilerleyiş, halihazırda Devlet olmayan belirli birimler tarafından uluslararası platformda emsaller...