uluslararasi hukuk

 1. Yargı Kararları

  1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları

  1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 279 düzenlemesi, Sözleşmenin yorumu ve uygulanması taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, uluslararası hukukun en temel...
 2. Yargı Kararları

  İtalyan Ceza Muhakemesi Hukukunda Yabancılar

  İtalyan Ceza Muhakemesi Hukukunda Yabancılar Nasıl Uygulanır? İtalyan ceza muhakemesi, polis veya savcının suç olarak görülebilecek bir haber aldığında başlıyor. Bazı suçlar için prosedürün devam etmesi için zarar gören tarafça şikayet gereklidir. Bazıları (daha ciddi olanları) şikayet...
 3. Yargı Kararları

  Uluslararası Organizasyonların Uluslararası Tüzel Kişiliği

  Uluslararası Organizasyonların Uluslararası Tüzel Kişiliği Tarih boyunca uluslararası hukukun gelişimi uluslararası yaşamın gerekliliklerinden etkilenmiştir ve Devletlerin toplu faaliyetlerindeki ilerleyiş, halihazırda Devlet olmayan belirli birimler tarafından uluslararası platformda emsaller...