unutulma hakkı

  1. Yargı Kararları

    19.CD Unutulma Hakkının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi İstemi / İnternet Yoluyla Yapılan Haberler

    Unutulma Hakkının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi İstemi / İnternet Yoluyla Yapılan Haberler / Kişinin Geçmişinde Yer Alan Olumsuz Tecrübelerin Haber Yapılması (YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/7735 KARAR 2018/13080) ÖZET: Dava, basın ve internet yoluyla unutulma hakkının ihlali...
  2. Yargı Kararları

    HGK Unutulma Hakkı / Özel Hayatın Gizliliğini İhlal / Yargı Kararlarında Adı Geçen Kişilerin Rumuzlanmadan Kitapta

    Unutulma Hakkı / Özel Hayatın Gizliliğini İhlal / Yargı Kararlarında Adı Geçen Kişilerin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Alması / Kişilik Haklarına Saldırı / Manevi Tazminat Davası ÖZET Dava, kişilik hakkına saldırı nedenine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı, kamu görevinin veya hizmet...