üreme yeteneği

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Cinsiyet Değişikliğinde “…ve Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak” Şartının Anayasa Aykırılığı

    Cinsiyet Değişikliğinde “…ve Üreme Yeteneğinden Sürekli Biçimde Yoksun Bulunmak” Şartının Anayasa Aykırılığı İddiası İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının ikinci...