usul hataları

  1. Yargı Kararları

    CGK Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği

    Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Sonucuna Varılamaz (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/981 KARAR 2019/490) Sanık ...’in görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan...