usul hükümleri

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata Veya Eksikliklerin Bulunması Sebeplerin

    Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata Veya Eksikliklerin Bulunması Sebeplerinden Dolayı İncelenen Kararın Bozulması İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun "Kararın Bozulması" başlıklı maddesinin fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki...